महत्वाचे फोन नंबर

दाभाडी ऑफिस

अ.क्र. नांव मोबाईल नंबर
1
मंडळ अधिकारी
रविंद्र शेवाळे
9922548272
2
तलाठी
पन्नालाल मोरे
9850875365
3
एम. एस. ई. बी. (स्टेशन )
02554 - 275625
4
महाराष्ट्र बँक
02554 - 275671
5
ग्रामपंचायत कार्यालय
02554 - 275300
6
पोस्ट ऑफिस
02554 -
7
कृषी साहाय्यक
लकारे मॅडम
9422226746
8
वि. दा. सावरकर वाचनालय
बच्छाव
8764461297
9
शहीद भगतसिंग वाचनालय
महेंद्र शेवाळे
9673461314
10
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका खेरणार मॅडम
खेरणार मॅडम
9421605117

मालेगाव अँम्बुलन्स

अ.क्र. नांव मोबाईल नंबर
1
प्रयास
9552295522
2
युसुफ
9763780530
3
सिताराम
9326884077
4
केदा
9822851886
5
शुभम
9730531738
6
दिनेश
9763305159
7
हिरालाल
9637794564
8
मुफ्तार
9822174820
9
राहुल
9960588338
10
गोरख
9860973872
10
संदीप
9960201634

|| मालेगाव डॉक्टर ||

अ.क्र. नांव मोबाईल नंबर
1
डॉ. सुधाकर पाटील
9423011012
2
डॉ. सुनिल निकम
9923225779
3
डॉ. प्रकाश महाजन
9960337944
4
डॉ. महेंद्र देवरे
9420692658
5
डॉ. प्रवीण निकम
8807532667
6
डॉ. देवेंद्र निकम
9637172100
7
डॉ. योगेश बाविस्कर
9420365142
8
डॉ. बी. एन. पाटील
9767578751
9
डॉ. संजय नवरे
9420692658
10
डॉ. सुकदेव ठाकूर
9049176868
11
डॉ. महेश आहिरे
9423183840
12
डॉ. एस. के पाटील
9850193535

|| मालेगाव च्या ब्लड बँक ||

अं. क्र. ब्लड बँक नावं मोबाईल नंबर
1
मालेगाव ब्लड बँक
9371550550, 9423071279
2
सेवा ब्लड बँक
9890353737
3
अन्सार ब्लड बँक
9890353737

|| मालेगाव प्रमुख नंबर ||

अं. क्र. स्थान मोबाईल नंबर
1
आगार प्रमुख
234088
2
नवीन बस स्थानक
234040
3
जुने बस स्थानक
235630
4
रेल्वे बुकिंग
2591 - 222242
5
पोस्ट ऑफिस
235100
6
पोस्ट कॅम्प
254740
7
मोती भवन
254885
8
आरोग्य विभाग
230476
9
फायर स्टेशन
234567
10
पाणी पुरवठा
231593

|| मालेगाव पोलीस स्टेशन ||

अं. क्र. स्टेशन मोबाईल नंबर
1
ए. एस. पी ऑफीस
222022
2
पी. टी कंट्रोल
231000
3
तालुका पोलीस
258908
4
आयशा नगर
222009
5
आझाद नगर
222006
6
किल्ला
222005
7
सिटी
222001
8
कॅम्प
258904
9
छावणी
258906
10
मनपा नियंत्रण
231950