ग्रामपंचायत कार्यकारिणी

अ.न. प्रभाग (वार्ड ) क्रमांक नांव पद जागेचा प्रकार दुरध्वनी
1
1
श्री.प्रमोद एकनाथ निकम
सरपंच
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
7350907888
2
4
श्री . अभिजीत लाला निकम
उपसरपंच
सर्व साधारण
9112804545
3
1
श्री.प्रकाश पांडुरंग अहिरे
सदस्य
सर्व साधारण
9158934150
4
1
उषा किरण महिरे
सदस्य
अनुसुचित जाती (स्री)
9021241265
5
1
सौ . शोभा गोकुळ निकम
सदस्य
सर्वसाधारण (स्री)
9359217276
6
2
श्री. बळीराम लहू माळी
सदस्य
अनुसुचित जमाती
9765846575
7
2
श्री . सुभाष तुकाराम नहिरे
सदस्य
सर्वसाधारण
8275019666
8
2
दीपाली दीपक मानकर
सदस्य
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्री )
9260326060
9
3
श्री . हरी (दादा) निंबा निकम
सदस्य
सर्वसाधारण
9423184847
10
3
मोनाली खंडू वाघ
सदस्य
अनुसुचित जमाती (स्री )
9765665638
11
4
वृषाली किरण निकम
सदस्य
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्री )
9423900476
12
4
कुमुदिनी कैलास निकम
सदस्य
सर्वसाधारण (स्री)
9850402012
13
5
श्री . देवचंद गोपीनाथ गोऱ्हे
सदस्य
अनुसुचित जमाती
9284489295
14
5
श्री . नंदकुमार नामदेव निकम
सदस्य
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
7499013828
15
5
ममता राजेंद्र गिरासे
सदस्य
सर्वसाधारण स्री
9823642355
16
6
श्री . प्रभाकर बापू ठाकरे
सदस्य
सर्वसाधारण
9763353032
17
6
पूजा बंडू गांगुर्डे
सदस्य
अनुसुचित जमाती (स्री )
8999211728
18
6
पुनम दीपक भावसार
सदस्य
सर्वसाधारण स्री
9823341643